Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
71.
Upoważnienie Nr 16/MON z dnia 24 lutego 2012 r. dla Pana Czesława Mroczka - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.02.27
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.02.27 10:32
Treść aktu: