Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
70.
Upoważnienie Nr 15/MON z dnia 24 lutego 2012 r. dla Pana Czesława Mroczka - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.02.27
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.02.27 10:23
Treść aktu: