Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
69.
Upoważnienie Nr 14/MON z dnia 24 lutego 2012 r. dla Pana Henryka Borsuka - Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.02.27
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.02.27 10:15
Treść aktu: