Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
68.
Upoważnienie Nr 13/MON z dnia 24 lutego 2012 r. dla Pana Piotra Lisa - Dyrektora Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.02.27
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.02.27 10:12
Treść aktu: