Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
60.
Upoważnienie Nr 6/MON z dnia 3 marca 2015 r. dla Pana plk. Lecha Draba - Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych
Minister Obrony Narodowej 2015.03.05
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2015.03.05 11:54
Treść aktu: