Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
60.
Upoważnienie Nr 10/MON z dnia 28 lutego 2013 r. dla Pana Tomasza Nowogórskiego - Szefa Oddziału Służby Finansowej, Nadzoru i Ekonomiki Informatycznej Departamentu Budżetowego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.03.01
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2013.03.01 11:36
Treść aktu: