Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
6.
Pełnomocnictwo Nr 2/MON z dnia 11 stycznia 2012 r. dla Pana gen. bryg. Grzegorza Sodolskiego - Dyrektora Departamentu Budżetowego MON
Minister Obrony Narodowej 2012.02.09
Rodzaj aktu: Pełnomocnictwo
Dokładny czas publikacji: 2012.02.09 13:13
Treść aktu: