Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
57.
Upoważnienie Nr 12/MON z dnia 16 lutego 2012 r. dla Pana Zbigniewa Włosowicza - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Polityki Obronnej
Minister Obrony Narodowej 2012.02.24
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.02.24 10:25
Treść aktu: