Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
462.
Upoważnienie Nr 55/MON z dnia 28 grudnia 2012 r. dla Pana generała Mieczysława Cieniucha - Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Minister Obrony Narodowej 2012.12.28
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.12.28 10:49
Treść aktu: