Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
451.
Upoważnienie Nr 54/MON z dnia 14 grudnia 2012 r. dla Pana Stanisława Walickiego - Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2012.12.17
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.12.17 10:20
Treść aktu: