Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
446.
Upoważnienie Nr 53/MON z dnia 11 grudnia 2012 r. dla Pana gen. dyw. Andrzeja Wasilewskiego - czasowo pełniącego obowiązki Dyrektora Departamentu Kadr
Minister Obrony Narodowej 2012.12.11
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.12.11 10:50
Treść aktu: