Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
430.
Upoważnienie Nr 52/MON z dnia 16 listopada 2012 r. dla Pana Czesława Mroczka - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.11.21
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.11.21 10:23
Treść aktu: