Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
43.
Upoważnienie Nr 17/MON z dnia 6 lutego 2014 r. dla Pana Sebastiana Szaładzińskiego - Dyrektora Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.02.07
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.02.07 11:52
Treść aktu: