Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
418.
Upoważnienie Nr 51/MON z dnia 6 listopada 2012 r. dla Pana gen. dyw. Leszka Surawskiego - Szefa Zarządu Planowania Operacyjnego - P3
Minister Obrony Narodowej 2012.11.06
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.11.06 10:09
Treść aktu: