Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
416.
Upoważnienie Nr 50/MON z dnia 5 listopada 2012 r. dla Pana Romualda Hoffmana - Dyrektora Departamentu Inrormatyki i Telekomunikacji Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.11.05
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.11.05 12:48
Treść aktu: