Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
40.
Upoważnienie Nr 16/MON z dnia 31 stycznia 2014 r. dla Pana Marka Tomaszyckiego - Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2014.02.03
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.02.03 11:24
Treść aktu: