Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
393.
Upoważnienie Nr 56/MON z dnia 17 grudnia 2014 r. dla Pani Małgorzaty Tomaszewskiej - Głównego specjalisty w Biurze do Spraw Procedur Antykorupcyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.12.18
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.12.18 12:29
Treść aktu: