Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
392.
Upoważnienie Nr 55/MON z dnia 17 grudnia 2014 r. dla Pana Marcina Szaładzińskiego - Dyrektora Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych Ministerstwa Obeony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.12.18
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.12.18 12:27
Treść aktu: