Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
387.
Upoważnienie Nr 48/MON z dnia 8 października 2012 r. dla Pana Waldemara Skrzypczaka - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji
Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.10.16 10:16
Treść aktu: