Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
37.
Upoważnienie Nr 14/MON z dnia 29 stycznia 2014 r. dla Pana Macieja Jankowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.01.29
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.01.29 11:33
Treść aktu: