Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
36.
Upoważnienie Nr 13/MON z dnia 27 stycznia 2014 r. dla Pana Piotra Lisa - Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.01.27
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.01.27 13:08
Treść aktu: