Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
353.
Upoważnienie Nr 54/MON z dnia 31 października 2014 r. dla Pana mjr. Jakuba Brzezińskiego - cz.p.o. Dyrektora Archiwum Wojskowego w Toruniu
Minister Obrony Narodowej 2014.11.03
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.11.03 12:39
Treść aktu: