Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
352.
Upoważnienie Nr 53/MON z dnia 31 października 2014 r. dla Pana mjr. Janusza Dudzika - cz.p.o. Dyrektora Archiwum Wojskowego w Oleśnicy
Minister Obrony Narodowej 2014.11.03
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.11.03 12:35
Treść aktu: