Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
351.
Upoważnienie Nr 52/MON z dnia 31 października 2014 r. dla Pana Waldemara Korduli - Dyrektora Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni
Minister Obrony Narodowej 2014.11.03
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.11.03 11:29
Treść aktu: