Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
350.
Upoważnienie Nr 51/MON z dnia 31 października 2014 r. dla Pana Marka Kubika - Dyrektora Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim
Minister Obrony Narodowej 2014.11.03
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.11.03 11:27
Treść aktu: