Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
35.
Upoważnienie Nr 12/MON z dnia 27 stycznia 2014 r. dla Pana Czesława Mroczka - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.01.27
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.01.27 13:07
Treść aktu: