Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
349.
Upoważnienie Nr 50/MON z dnia 31 października 2014 r. dla Pana Stanisława Stachuli - Zastępcy Dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2014.11.03
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.11.03 11:25
Treść aktu: