Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
348.
Upoważnienie Nr 49/MON z dnia 31 października 2014 r. dla Pana dr. Czesław Andrzeja Żaka - Dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2014.11.03
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.11.03 11:23
Treść aktu: