Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
346.
Upoważnienie Nr 47/MON z dnia 31 października 2014 r. dla Pana Czesława Mroczka - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.11.03
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.11.03 11:12
Treść aktu: