Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
345.
Upoważnienie Nr 42/MON z dnia 18 grudnia 2013 r. dla Pana plk. Roberta Załogi - Zastępcy Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Informacji Niejawnych - Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
Minister Obrony Narodowej 2013.12.18
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2013.12.18 11:39
Treść aktu: