Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
344.
Upoważnienie Nr 41/MON z dnia 18 grudnia 2013 r. dla Pana plk. Piotra Grzybowskiego - Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Informacji Niejawnych - Dyrektora Departamentu Informacji Niejawnych
Minister Obrony Narodowej 2013.12.18
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2013.12.18 11:33
Treść aktu: