Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
323.
Upoważnienie Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 sierpnia 2012 r. dla Pana gen. dyw. Andrzeja Wasilewskiego
Minister Obrony Narodowej 2012.08.28
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.08.28 12:54
Treść aktu: