Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
321.
Upoważnienie Nr 39/MON z dnia 3 grudnia 2013 r. dla Pana Piotra Lisa - Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.12.03
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2013.12.03 12:06
Treść aktu: