Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
32.
Upoważnienie Nr 10/MON z dnia 10 lutego 2012 r. dla Pana płk. Jerzego Nędzi - Zastępcy Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności
Minister Obrony Narodowej 2012.02.14
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.02.14 10:09
Treść aktu: