Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
316.
Upoważnienie Nr 45/MON z dnia 25 września 2014 r.
Minister Obrony Narodowej 2014.09.26
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.09.26 12:41
Treść aktu: