Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
315.
Upoważnienie Nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. dla Pana Waldemara Skrzypczaka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji
Minister Obrony Narodowej 2012.08.24
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.08.24 10:21
Treść aktu: