Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
311.
Upoważnienie Nr 41/MON z dnia 7 sierpnia 2012 r. dla Pana Waldemara Skrzypczaka - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji
Minister Obrony Narodowej 2012.08.07
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.08.07 11:46
Treść aktu: