Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
308.
Upoważnienie Nr 44/MON z dnia 16 września 2014 r. dla Pana gen. bryg. Krzysztofa Mitręgi - Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Minister Obrony Narodowej 2014.09.16
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.09.16 12:53
Treść aktu: