Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
306.
Upoważnienie Nr 42/MON z dnia 10 września 2014 r. dla Pana gen. bryg. rez. Krzysztofa Bondaryka - Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Minister Obrony Narodowej 2014.09.11
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.09.11 12:45
Treść aktu: