Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
304.
Upoważnienie Nr 41/MON z dnia 4 września 2014 r. dla Pana płk. Piotra Grzybowskiego - Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
Minister Obrony Narodowej 2014.09.04
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2014.09.04 13:00
Treść aktu: