Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
300.
Upoważnienie Nr 40/MONz dnia 2 sierpnia 2012 r. dla Pana Waldemara Skrzypczaka - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji
Minister Obrony Narodowej 2012.08.02
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.08.02 11:00
Treść aktu: