Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
30.
Upoważnienie Nr 3/MON z dnia 4 lutego 2015 r. dla Pana Pawła Markusa - wykonującego zadania Dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.02.04
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2015.02.04 11:43
Treść aktu: