Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
292.
Upoważnienie Nr 39/MON z dnia 31 lipca 2012 r. dla Pana Waldemara Skrzypczaka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji
Minister Obrony Narodowej 2012.07.31
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.07.31 12:15
Treść aktu: