Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
291.
Upoważnienie Nr 38/MON z dnia 31 lipca 2012 r dla Pani Beaty Oczkowicz Podsekretarza Stanu do Spraw Infrastruktury w Ministerstwie Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.07.31
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.07.31 12:08
Treść aktu: