Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
29.
Upoważnienie Nr 2/MON z dnia 29 stycznia 2015 r. dla Pana Piotra Lisa - Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.02.02
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2015.02.02 11:39
Treść aktu: