Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
283.
Upoważnienie Nr 37/MON z dnia 4 listopada 2013 r.
Minister Obrony Narodowej 2013.11.06
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2013.11.06 10:23
Treść aktu: