Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
274.
Upoważnienie Nr 37/MON z dnia 13 lipca 2012 r. dla Pana Waldemara Skrzypczaka - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji
Minister Obrony Narodowej 2012.07.16
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.07.16 10:16
Treść aktu: