Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
270.
Upoważnienie Nr 36/MON z dnia 10 lipca 2012 r. dla Pana generała Mieczysława Cieniucha - Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Minister Obrony Narodowej 2012.07.11
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2012.07.11 10:45
Treść aktu: