Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
27.
Upoważnienie Nr 6/MON z dnia 12 lutego 2013 r. dla Pani mgr Anny Frajmut-Będkowskiej - Specjalisty z Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
Minister Obrony Narodowej 2013.02.12
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2013.02.12 10:56
Treść aktu: