Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
266.
Upoważnienie Nr 35/MON z dnia 14 października 2013 r. dla Pana gen. bryg. lek. Piotra Dzięgielewskiego - Pelnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Wojskowej Służby Zdrowia
Minister Obrony Narodowej 2013.10.14
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2013.10.14 13:22
Treść aktu: